โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ตุลา เหล่ามาลา ด.ญ.วิสุนีย์ สิงห์เชื้อ และด.ญ.วิระดา ไชยวงษ์
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2561,21:17   อ่าน 125 ครั้ง