กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางคำยุ่น มีธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายแสงทัย ใจแน่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1