คณะผู้บริหาร

นายสมคิด มีธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา