งานบริหารบุคคล
ศูนย์เครือค่ายที่ 19 หนองผือ จัดการประชุมสามัญประจำปี (อ่าน 17) 07 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู (อ่าน 44) 16 พ.ค. 62
เสริมสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากร (อ่าน 40) 22 เม.ย. 62
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และเสริมสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน (อ่าน 45) 22 เม.ย. 62
โรงเรียนบ้านบึงหอมยินดีต้อนรับครูรุ่งระวี อินสา และครูแพรวขวัญ ฐานะ (อ่าน 117) 28 พ.ย. 61