โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านบึงหอม (อ่าน 73) 19 ก.ย. 61