โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
งานบริหารวิชาการ
โรงเรียนบ้านบึงหอม จะดำเนินการจัดสอบกลางปีการศึกษา 2561 และสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป.อบ.2 จะดำเนินการสอบกลางปีการศึกษา 2561 ในระัดบ ป.1-6 และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ม.1-3 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2561,10:35   อ่าน 43 ครั้ง