โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
งานบริหารบุคคล
การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ หลักทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบึงหอม รับการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,10:18   อ่าน 45 ครั้ง