โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านบึงหอม
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบึงหอม ร่วมกับโรงเรียนบ้านบึงหอม จะดำเนินการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านบึงหอม ในวันที่ 31ธันวาคม 2561  ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ช่องทางการติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/bunghom
http://buenghom.ac.th/ 
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,17:03   อ่าน 73 ครั้ง