โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4) 13 พ.ค. 62