โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนเขตพื้นที่ไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีนี้โรงเรียนบ้านบึงหอม มีกิจกรรมการแข่งขันที่ได้เป็นต้วแทนเขตพื้นที่การศึกษา ไปร่วมแข่งขันจำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ค่ะ
1. กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภททฤษฎี
2. กิจกรรมการแสดงตลก ระดับ ป.1-ม.3
3.กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-6
4.กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3
โครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรมจักสานไม้ไผ่
กิจกรรมจักสานไม้ไผ่
ผลงานนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,15:15   อ่าน 95 ครั้ง