ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ธ.ค. 61 ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านบึงหอม
05 ธ.ค. 61 ถึง 08 ต.ค. 61 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68